Obsah nákupního koše
Tradiční britský výrobce pokrokových olejů, maziv a aditiv
 

Aditivace nafty pro nákladní automobily, autobusy a těžkou techniku

Aditivace nafty

Millers Oils Eclipse™
je vysoce funkční naftový aditiv, který zvyšuje efektivitu spalování nafty, přispívá k prokazatelnému snížení její spotřeby.
Millers Oils Eclipse™ také chrání celou palivovou soustavu vozu a redukuje emise.

Vhodný pro všechny dieselové motory
Eclipse je vhodný pro všechny naftové motory, zejména pro motory emisních kategorií Euro IV a Euro V. Aplikace je možná také pro typy Euro III a starší vozy.

Pro efektivní spalování nafty a nižší náklady
S Eclipse je dosaženo unikátní efektivity spalování nafty. Tím snížíte náklady na pohonné hmoty (o 3 - 5 %), servis a náhradní díly při údržbě vozového parku.

Redukce emisí
Eclipse redukuje množství škodlivých výfukových exhalací díky speciální čistící složce.

Ochrana proti zanášení palivového systému
Eclipse udržuje nezanesený palivový systém a spalovací prostor motoru. Zamezuje tak poruchám a také dlouhodobě udržuje kvalitu motorového oleje.

Rychlá a jednoduchá aplikace, minimální náklady navíc
Eclipse lze aplikovat do externích palivových nádrží nebo přímo do nádrží vozidel. Mísení 1 : 1000 tj. 1ml Eclipse na 1 litr nafty. 5l a 25l balení pro snadnou skladovatelnost a jednoduchou aplikaci.

Bionafta - krutá realita pro váš vozový park

Použití nafty s biosložkou se dnes již nelze ubránit. Mimo výše popsaná rizika je zde další kritický faktor - bakteriální kontaminace palivového systému vozidla.

Bakteriální kontaminace plesnivinou a kvasinkami z bionafty vede k zanášení nebo k celkovému ucpání palivové soustavy! Snižuje se efektivita paliva a výkon motoru a vznikají nemalé náklady na opravu vozu. Millers Oils nabízí speciální varianty produktu Eclipse™ pro eliminaci nebo prevenci bakteriální kontaminace plynoucí z používáni bionafty.

 

Také dostupné jako ECLIPSE™ POWERCIDE PLUS nebo ECLIPSE™ SHOCK DOSE pro ochranu proti bakteriální kontaminaci palivového systému vznikající používáním bionafty.

Millers Oils Eclipse™ Powercide Plus zahrnuje všechny vlastnosti Eclipse™ a navíc chrání palivo a palivový systém proti bakteriální kontaminaci.

Millers Oils Eclipse™ Shock Dose použijte ve vozidle, kde se již bakteriální kontaminace paliva a palivového systému objevila. Shock Dose odstraní výše popsané problémy a následné používání Eclipse™ Powercide Plus ochrání palivovou soustavu proti novému výskytu bakteriální kontaminace.

Máte na to nepoužívat ECLIPSE ?

VARIANTY ECLIPSE

Eclipse Powercide Plus Eclipse Powercide Plus Specializovaný naftový aditiv, kombinující vysoce efektivní přípravek pro prevenci bakteriální kontaminace nafty plesnivinou a kvasinkami společně se zvýšením cetanového čísla nafty, čistěním spalovacího prostoru a vstřikovačů a efektivním spalováním nafty, čímž snižuje náklady na pohonné hmoty. Redukuje emise a čistí
vstřikovací systém. Aplikací dochází ke zvýšení cetanového čísla o 4 stupně. Jedná se o bezpopelný produkt kompatibilní s výfukovými systémy vybavenými filtry pevných částic nebo katalyzátory. Může dojít k překročení doporučeného dávkování produktu.

APLIKACE:
Pro odstranění bakteriální kontaminace palivového systému nebo tankovacích nádrží použijte nejdříve Eclipse
Shock Dose a po té pro následnou ochranu pokračujte v aditivaci s Eclipse Powercide Plus. Eclipse Powercide Plus
je vhodný pro všechny naftové motory, zejména pro motory emisních kategorií Euro IV a Euro V. Aplikace je
možná také pro typy Euro III a starší vozy. Eclipse Powercide Plus lze aplikovat do externích palivových nádrží
nebo do nádrží vozidel v ředícím poměru 1 : 1000. (1 ml Eclipse na 1 litr nafty)

FUNKCE:
• Prevence bakteriální kontaminace palivového vznikající při používání nafty s biosložkou.
• Zvýšení efektivity spalování nafty.
• Zvýšení cetanového čísla nafty o 4 stupně.
• Snížení spotřeby nafty o 3 – 5%.
• Ochrana před negativními vlivy biosložky v naftě.
• Prevence před ředěním motorového oleje nespálenými zbytky nafty.
• Redukce množství výfukových plynů (uhlovodík – 6, 25%; oxid uhelnatý -3, 25%; volné částice -17%)
• Čištění a mazání vstřikovačů, spalovacího prostoru a palivového systému.
• Ochrana před korozí palivového systému.
• Zlepšuje studené starty.
• Prevence před degradací nafty během odstávky vozu.

UŽIVATELSKÉ VÝHODY:
• Umožňuje unikátní efektivitu spálení dávky nafty (zvyšuje cetanové číslo o 4 stupně), čímž je dosaženo nižší
spotřeby nafty.
• Nezávislé testy prokázaly snížení spotřeby až o 5%.
• Redukuje množství škodlivých výfukových plynů – díky zvýšení cetanového čísla a detergentní složce – čímž
je snižován dopad aktivit dopravce na životní prostředí.
• Aktivně čistí a maže vstřikovače a palivový systém čímž je zvýšena účinnost motoru a dochází k prevenci
závad palivových čerpadel.
• Ideální ředící poměr pro snadnou aplikaci a skladování.
• Přispívá ke klidnějšímu, tiššímu chodu motoru a k úsporám paliva.
• Zabraňuje korozi v palivovém systému a působí jako prevence proti degradaci paliva během odstávek vozu.

CHARAKTERISTIKA:
Objemová hmotnost při 15°C: 0.953
Bod vzplanutí: 80°C
Vzhled: žlutá tekutina

SKLADOVÁNÍ:
V původních obalech – 12 měsíců
Otevřené obaly – spotřebovat během 3 měsíců.
Skladujte v chladu a suchu.
BALENÍ:
1 l, 5 l, 25 l

ZDRAVÍ A BEZPEČNOST:
Bezpečnostní list č. 5838
Icon-Facebook.jpg, 3,6kB Icon-Instagram.jpg, 6,3kB Icon-Youtube.jpg, 3,4kB Icon-Twitter.jpg, 3,4kB

A-SHIFT s.r.o.     Švermova 128    Liberec 20     460 10     tel.: 725 552 195     info@millersoils.cz
HOR webdesign
gt:0.119    sitemap.xml
Při poskytování služeb nám pomáhají cookies. Používáním webu s tím vyjadřujete souhlas. V pořádku